VW PHAETON (3D_)

3.0 V6 TDI 4motion (165 kW nuo 2004-09-01)
3.0 V6 TDI 4motion (180 kW nuo 2013-11-01)
3.0 V6 TDI 4motion (176 kW nuo 2008-11-01)
3.0 V6 TDI 4motion (171 kW nuo 2007-06-01)
3.2 V6 (177 kW nuo 2002-04-01)
3.2 V6 4motion (177 kW nuo 2004-02-01)
3.6 V6 4motion (206 kW nuo 2008-11-01)
4.2 V8 4motion (246 kW nuo 2003-05-01)
5.0 V10 TDI 4motion (230 kW nuo 2002-11-01)
6.0 W12 4motion (331 kW nuo 2005-05-01)
6.0 W12 4motion (309 kW nuo 2002-04-01)