VW TOUAREG (7P5)

3.0 V6 Hybrid (283 kW nuo 2010-09-01)
3.0 V6 TDI (176 kW nuo 2010-01-01)
3.0 V6 TDI (209 kW nuo 2010-09-01)
3.0 V6 TDI (165 kW nuo 2010-06-01)
3.0 V6 TDI (193 kW nuo 2014-09-01)
3.0 V6 TDI (150 kW nuo 2010-01-01)
3.0 V6 TDI (180 kW nuo 2011-05-01)
3.0 V6 TSI (213 kW nuo 2010-08-01)
3.0 V6 TSI Hybrid (245 kW nuo 2010-04-01)
3.6 V6 FSI (183 kW nuo 2010-08-01)
3.6 V6 FSI (206 kW nuo 2010-04-01)
4.2 V8 FSI (265 kW nuo 2011-01-01)
4.2 V8 TDI (250 kW nuo 2010-01-01)